Posts Tagged ‘mp3’

Din Mac snakker norsk.

Tuesday, November 1st, 2011

Et av de artige og gode verktøyene i Apple sin Mac OS X har vært den fantastiske løsningen Apple har for å lese opp tekst fra alle tekstdokumenter. Men inntil Lion har det ikke vært mulig å bruke denne løsningen på norsk tekst. Lion har jo vært ute en stund, men ikke alle kjenner dennevfunksjonen. Du kan lett ta en tekst, få den lest opp av din Mac, for deretetter å lagre det hele som en lydfil.

Denne videoen viser hvordan.

 

| Open Player in New Window

Breakfast at AFH

Thursday, November 6th, 2008

Denne podcast episoden er et opptak fra frokostmøte på avdeling for helsefag ved Høgskolen i Tromsø¸ 3. nov 2008. Møtet omhandlet presentasjon av hva podcast er slik at lærere og ansatte skal bli fortrolig med terminologien, bli inspirert til å abonnere på podcast privat og i jobb sammenheng og i neste omgang ønske å produsere slikt materiale. Opptaket er gjort med en enkel diktafon uten ekstern mikrofon og de tilstedeværende er blitt gjort oppmerksomme på opptaket.

Presentasjonen ble gjentatt på avdeling for lærereutdanning, men det viste seg at opptaket hadde for dårlig lydkvalitet til distribusjon.