Posts Tagged ‘HMS’

Health and Security for Biomedical Laboratory Scientists

Tuesday, April 6th, 2010

For the past couple of years, a colleague of mine and I have been working on development of Health and Security at biomedical laboratory education, University of Tromso. The objective has been to gather routines at various fields and implement it in everyday education in order to make it as a habit for students. This is version 4 of our work, which is now written in wiki. This video is a presentation of the site. The site is still on “beta” and will be publicly available from June 2010 at http://bioingenior.net. Until June the older version still applies as it will be best during terms. Until June our new version will be reached at http://bioingenior.net/beta.

 

| Open Player in New Window

Mer om HMS

Thursday, February 7th, 2008

Vi har nå en oppdatert database for våre kjemikalier. Basen er rett og slett en excel/ods fil der vi bruker pivot (pilot) funksjonen til å få oversikt over sikkerhetsfarlige kjemikalier. Vi har lagt ned mye arbeid i å lage denne oversikten og har derfor valgt å passordbeskytte filen. Men venner kan nok få en kopi ved å henvende seg til oss.