Labintro for bioingeniører nr01

Dette er et lydopptak av introduksjon til lab for bioingenører. Opptaket er gjort “live” med studenter til stede og det er gitt informasjon om at det gjøres opptak.

Hensikten med opptaket er å gjøre erfaringer med å tilpasse undervisningen til ulike situasjoner, deriblant når studenter er fysisk fraværende fra en undervisningstime, eller har problemer med å følge undervisningen av ulike helsemessige årsaker.

Det er ikke meningen at lydopptaket skal stå på egne ben. Men det forutsettes at den som hører  på har tilgang til de ressursene som det henvises til; laboratoriemanual, nettsider, Fronter-rom o.l.

 

Comments are closed.