Fusjonen er her, ektepakten er inngått

I dag 6.febr 2008 er fødselsdagen til det nye Universitetet i Tromsø. Det til tross for at fusjonen mellom gamle høgskolen og Universitetet startet 1. januar. Mens den første perioden er å ansee som samboerskap, er forholdet nå over i sin andre fase. Nemlig ekteskap. Og i den forbindelse er det holdt flere markeringer. Den første markeringen var en felles fagdag, fagseminar, om det nye universitetet med flere interessant innlegg fra 3 personligheter: I regi av prorektor Curt Rice og under ledelse av Aslak Bonde fra Morgenbladet holdt Hilde Anita Nyvoll fra Sametinget, Rune Slagstad fra Høgskolen i Oslo og Ine Marie Eriksen Søreide atre interessante innlegg om utfordringer for det nye UiT, akademias historie og dannels (For nærmere beskrivelse av innleggene, henvises til UiT). Deretter bar det til Árdna for markering av Samfeolkets dag, før det klassiske gruppearbeid.

Gruppene var forskjellige. Undertegnede var i gruppen for Fleksible og desentralliserte Sudier. Deltagere besto av AFH-ansatte, juristen fra hitos, to fra Uvett, en fra Norges Universitet og ingen faglig fra gamle UiT. Det var som å være på Fronterkonferanse. Og mer skal det ikke sies om den saken.

http://uitbirth.bioingenior.org/#0

Comments are closed.