Labintro for bioingeniører nr06

Dette er et opptak av introduksjon til acidoseøvelse for bioingeiørutdanningen i Tromsø. Presentør, i tillegg til Homayoun Amirnejad, er førstelektor Ellen Strøm.

Tilgang til laboratorieheftet er nødvendig for å få utbytte av dette opptaket

Comments are closed.