Labintro for bioingeniører nr04

Dette er et opptak av labintroduksjon i oppgaven “likevekter” for bioingenørutdanningen. I forbindelse med gjennomgangen brukes Internett, tavle og laboratorieheftet. De to siste er nødvendige å ha for å ha utbytte av dette opptaket.

Presentasjonen utføres av 1. lektor Ellen Strøm

 

Comments are closed.