Archive for June, 2012

Fronter+Equella=sant

Friday, June 1st, 2012

Patrick Zackrisson presenterer Equella på UiT

Det er artig å følge utviklingen i Fronter. I de første årene var Fronter full av nyheter. Hvert semester startet man ved å sette seg i nye funksjoner og verktøy.

Etter hvert har det blitt færre og færre nyheter i selve Fronter-knappene. Den største endringen var Fronter Y11, har gitt et utseende som ligner Facebook, faner og mye enklere innhold i Presentasjonssider.

Det som er likevel spennede er hvordan Fronter får andre aktører inn under sin paraply. I motsetning til Facebook, Twitter, Apple og Microsoft som kjøper selskap bare for å legge dem ned, har Fronter investert i, om ikke sine konkurrenter, så nisje-tilbydere. Creaza, har vært et kjærkomment medlem i Fronter-familien og nå Equella.

Idar Ramberg fra Fronter bivåner Equella presnetntasjon

Det mange har reagert på når de snakker om Fronter, er det lukkete system. Du kan bare se innhold på sin skole, sitt institutt osv. men hva med andre skoler, organisasjoner, enkeltpersoner?

Her kommer Equella inn. Equella er en innholdsleverandør. Du laster opp ditt innhold, setter merkelapp på det og velger om andre skal ha tilgang til det og deretter er ditt innhold søkbart i en annen Fronter-installasjon og kan brukes f. eks i en læringssti. Det som er kult er at du behøver ikke å lage noe, men legge inn f. eks en Youtube-video i Equella. Men din merking gjør at andre vil se at dette kan være en relevant video i et gitt emne. (PS: vi har bare sett på demo, det kan hende at ting er annerledes i det virkelige liv)

Helt umiddelbart kan dette virke som et avansert google-søk, men husk at merkelappene dine avgjør om andre finner innholdet ditt.

Equella er eid av Pearson og du kan ikke vandre blant akademiske bøker med et digitalt innhold uten å legge merke til dette navnet. De var et av to forlag som hadde bøker klare til iPad da Apple lanserte iBook Author.