Archive for December, 2011

Dette med sidetall i MS Word

Thursday, December 1st, 2011

Det er pussig. Nå ser jeg at studentene mine er fortrolige med bruk av IKT i undervisning. Mange har “vokst opp” med Fronter. Det er i hvert fall mindre og mindre behov for innføring i digitale triks. Men: det er et punkt som ikke har forbedret seg de siste 15 årene: hvordan setter man inn sidetall i MS Word på en korrekt måte? I Word kan du la være å nummerer forside (bravo!), Men hvordan få Word til å hoppe over innholdsfortegnelse, forord, vedlegg og litteraturliste? Eller at nummereringen er annerledes fra resten av dokumentet? Det spørsmålet får jeg hvert år. At Microsoft ikke har gjort det enklere er en gåte for meg, men her kan du se hvordan det kan gjøres.

 

| Open Player in New Window