Archive for June, 2009

Nyheter i Fronter 2009

Thursday, June 18th, 2009

Harald Gjervik presenterer akkurat nå nye funksjoner i Fronter for UiT.

  • Den første nyheten er eksport eller kopiering av rom. Det betyr en automatisering av eksport funksjonen allerede i Fronter, og dermed en stor forenkling av arbeidsprosedyrer for lærere og IT-ansatte. Det er ikke klart om dette verktøyet kommer tidsnok til at ansatte på tidligere Høgskolen i Tromsø¸ kan ha nytte av det. Men vi har en muntlig lovnad om at det skal være på plass før skolestart og da letter arbeidet for Hitos betraktelig.
  • Den andre nyheten er “arkiverte rom” som betyr at studenter kan få tilgang til sine elementer i sine gamle rom selv etter å ha gått ut av rom-deltagere.
  • Begge disse er relatert til overgang til Clouding, sky-lagring, der man frigjør seg fra en plassering og heller plasserer sine dokumenter i “skyer”.
  • Innlevering: dette verktøyet blir helt nytt. Jeg er spent å hvordan det blir mottatt av lærer som ikke ønsker endringer. Min mening er at det ser bare så bra ut, den nye UI gjør det mye mer oversiktlig for studenter. Jeg synes den viktigste endringen er muligheten til en samlet vurdering; altså hvis det er 3 arbeid fra samme student, kan jeg velge å gi EN vurdering som dekker alle 3. Pr i dag er det bare mulig å gi tilbakemelding til en og la to andre våre uanmeldt.
    • plagiatkontroll skal være  en standard del av innlev/eksamensmappe. Det samme er en oversikt over manglende obligatorisk arbeid hos en student.
    • second chance: automatisk ny innlevering for de som ikke greide første frist.
    • eksamensavvikling blir ikke så automatisk som håpet på, men det blir studiekonsulenters bord.

For mer nyheter, vent på informasjon fra UVETT eller se på Nyhetsbrev fra Fronter.