Archive for February, 2009

Open your document’s format

Sunday, February 22nd, 2009

As of January 1. 2009 Norwegian autorities have decided that documents should be presentes in open format, meaning; html, pdf or odf. This is an major issue as MS Office has penetrated every organ in administraions and educations. Of course odf has been the standard for years, just not for educators. This video is a quick link to openoffice and an encouragement to follow this new law.

 

| Open Player in New Window

Tar du min powerpoint fra meg, tar du mitt liv.

Wednesday, February 18th, 2009

Våre røtter

Tradisjonell undervisning har et viktig kjennetegn. Den er tradisjonell. Man tager en lærer, en tavle og en gruppe studenter. Så plasserer man læreren mellom tavlen og studentene og vips, så har man en undervisningssituasjonen.
Dette bildet er i svart/hvitt. OK. Men også i farger, er beskrivelsen ikke gal, bare overdrevet.

 

Er dette det beste man kan oppnå i undervisningssammenheng?

 

Er det slik at alle studenter har samme læringskurve og at denne kurven er sammenfallende med undervisningskurven til lærer? Finnes det studenter som ikke greier å notere like fort som det snakkes? Finnes det noen som ikke har samme morsmål som lærere? Finnes det noen som vil gå tilbake og repetere? Og hvem er lærer? Kan elever og studenter undervise? Eller uten Master duger ingen?

I et forsøk på å brøyte nye stier i lysløypa, har det nå fusjonerte høgskolen i Tromsø jobbet med alternatvie presentasjonsformer. Skjebnen ville at dette skulle starte med det obligatoriske laboratorieintroduksjonen ved bioingeniørutdanningen i Tromsø i fagemnet kjemi som et prøveprosjekt. I dette arbeidet har man tatt opp lyden fra undervisningen og gjort det tilgjengelig som podcast i iTunes samt som enkeltstående linker til studenter. De som har vært borte fra undervinsingen eller ville gå tilbake til noe som er blittt sagt, kunne dermed laste ned lyden som mp3 og høre på dertil egnet spiller.
Hvorfor velge obligatorisk undervsining? Fordi det mÃ¥ gjøres en del erfaringer før dette kan evt erstatte eller være et fullverdig supplement til “live” undervsining. Tavleundervisning har hatt flere Ã¥rhundre pÃ¥ Ã¥ utvikle seg. Podcasting er ikke mer enn 7 Ã¥r gammelt, men teknikken (audiobok) er nærmere 50.

 

Hvilke erfaringer har vi gjort


Det mÃ¥ jobbes med taleformen nÃ¥r lyd skal være eneste kilde etterpÃ¥. Mens en lærer kan peke pÃ¥ tavla og si “og dette mÃ¥ dere se etter”, er det en formulering som ikke har faglig innhold alene. Det trengs en trening Ã¥ bli bevisst pÃ¥ det. Dette gejlder spesielt i visuelle fag som skulptur, men ogsÃ¥ i visuelle realfag som kjemi der molekylstruktur er sentralt.

Det var overraskende å se hvor egnet enkel diktafoner er til slikt formål. Små diskrete dingser med god kvalitet på lyden,uten å virke for forstyrrende på omgivelsen, noe headset og mikrofonanlegg gjør.

I fremtiden må man dog tenke mer å bilder: Etter hvert som programvarer blir enklere å lære seg og cloudcomputing blir mer vanlig, er det klart at videoopptak må bli neste steg. Flere av manglene podcast i lydformat elimineres ved videoopptak. På den andre siden, et søk etter fotografi gir oss mange treff i iTunes. Hvorfor kan fotografer og film-anmeldere forholde seg til kun lydformat, men en lærere ikke kan ha et virtuelt liv uten sin powerpoint.

Need to export a hand-in folder in Fronter for working offline?

Sunday, February 15th, 2009

I know, I know. You can always download every single file. But you need to put them in a folder later or create one beforehand. but, my friends, you can also make Fronter create such folders. How? Watch the video.

 

| Open Player in New Window

Fusjonen er her, ektepakten er inngått

Sunday, February 8th, 2009

I dag 6.febr 2008 er fødselsdagen til det nye Universitetet i Tromsø. Det til tross for at fusjonen mellom gamle høgskolen og Universitetet startet 1. januar. Mens den første perioden er å ansee som samboerskap, er forholdet nå over i sin andre fase. Nemlig ekteskap. Og i den forbindelse er det holdt flere markeringer. Den første markeringen var en felles fagdag, fagseminar, om det nye universitetet med flere interessant innlegg fra 3 personligheter: I regi av prorektor Curt Rice og under ledelse av Aslak Bonde fra Morgenbladet holdt Hilde Anita Nyvoll fra Sametinget, Rune Slagstad fra Høgskolen i Oslo og Ine Marie Eriksen Søreide atre interessante innlegg om utfordringer for det nye UiT, akademias historie og dannels (For nærmere beskrivelse av innleggene, henvises til UiT). Deretter bar det til Árdna for markering av Samfeolkets dag, før det klassiske gruppearbeid.

Gruppene var forskjellige. Undertegnede var i gruppen for Fleksible og desentralliserte Sudier. Deltagere besto av AFH-ansatte, juristen fra hitos, to fra Uvett, en fra Norges Universitet og ingen faglig fra gamle UiT. Det var som å være på Fronterkonferanse. Og mer skal det ikke sies om den saken.

http://uitbirth.bioingenior.org/#0