Archive for November, 2008

Labintro for bioingeniører nr06

Thursday, November 27th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til acidoseøvelse for bioingeiørutdanningen i Tromsø. Presentør, i tillegg til Homayoun Amirnejad, er førstelektor Ellen Strøm.

Tilgang til laboratorieheftet er nødvendig for å få utbytte av dette opptaket

Labintro for bioingeniører nr05

Tuesday, November 25th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til laboratorieøvelse i pHmetri, dag 1, for bioingeniører ved avd for helsefag ved Høgskolen i Tromsø.

Opptaket forutsetter tilgang til Fronter og laboratoriehefte.

 

First Norwegian PhD in occupational therapy

Saturday, November 22nd, 2008

Cathrine Arntzen is the first Norwegian with a PhD in Occupational Therapy. These couple of pictures are from presentation of her thesis at Tromsø¸ University.

The theme of the thesis is: apraxi and the title is: ” I can’t get my hand to do what I want them to do.”

On completely another matter: her father is the famous Norwegian writer and comedian Arthur Arntzen. This has nothing to do with the subject here, but it was fun to see Mr Arntzen outside the spotlight for a change.

Some news is good news

Sunday, November 16th, 2008

Most teachers who use Fronter can handle at least two tools, Hand in and Messages. Not everyone knows about “News”, which basically is a refined version of Messages.

In this podcast I will show one aspect of why News should be used more often, particularly in Tromsø, as messages are frequently used by students at the University. How do you distinguished between course related and private information?

 

| Open Player in New Window

Breakfast at AFH

Thursday, November 6th, 2008

Denne podcast episoden er et opptak fra frokostmøte på avdeling for helsefag ved Høgskolen i Tromsø¸ 3. nov 2008. Møtet omhandlet presentasjon av hva podcast er slik at lærere og ansatte skal bli fortrolig med terminologien, bli inspirert til å abonnere på podcast privat og i jobb sammenheng og i neste omgang ønske å produsere slikt materiale. Opptaket er gjort med en enkel diktafon uten ekstern mikrofon og de tilstedeværende er blitt gjort oppmerksomme på opptaket.

Presentasjonen ble gjentatt på avdeling for lærereutdanning, men det viste seg at opptaket hadde for dårlig lydkvalitet til distribusjon.