Archive for October, 2008

Labintro for bioingeniører nr04

Wednesday, October 22nd, 2008

Dette er et opptak av labintroduksjon i oppgaven “likevekter” for bioingenørutdanningen. I forbindelse med gjennomgangen brukes Internett, tavle og laboratorieheftet. De to siste er nødvendige å ha for å ha utbytte av dette opptaket.

Presentasjonen utføres av 1. lektor Ellen Strøm

 

Labintro for bioingeniører nr03

Tuesday, October 7th, 2008

Dette er et lydopptak av gjennomgangen av introduksjon til labøvelsen “blandbarhet” for bioingeniører ved utdanningen i Tromsø.

Det henvises til labheftet og HMS-side som er nødvendig å ha ved siden av, dersom du skal kunne ha utbytte av dette opptaket.

 

Labintro for bioingeniører nr02

Thursday, October 2nd, 2008

Dette er en gjennomgang av labintro i oppgaven: Bestemmesle av C vitamin i drikkevarer. Under gjennomgangen henvises det til skolens laboratorieheftet, der prosedyrer står oppført. Det er nødvendig med tilgang til dette heftet for å kunne ha nytte av lydopptaket.