Archive for the ‘Labintro’ Category

Labintro for bioingeniører nr10

Monday, January 26th, 2009

Opptak fra introduksjon til øvelsen i kinetikk: jodklokke.

Det er mange henvisninger til labheftet i dette opptaket, så ha heftet foran deg for å kunne ha utbytte av å høre på dette opptaket.

 

Labintro for bioingeniører nr09

Monday, January 19th, 2009

Dette er et opptak fra introduksjon i laboratorieøvelsen: bestemmesle av atommassen til magnesium for bioingeniørutdanningen ved Universitetet i Tromsø¸, 19. februar 2009.

Grunnet menneskelig svikt startet opptaket et par minutter for sent.

Presentør er førstelektor Ellen Strøm

 

Labintro for bioingeniører nr08

Friday, January 9th, 2009

Dette er et opptak fra labintro for bioingeniører i oppgaven “Spenningsrekka”. Det forutsettes at du har tilgang til labheftet i samme tema for å få utbytte av dette opptaket.

 

Labintro for bioingeniører nr07

Tuesday, December 30th, 2008

Bestemmelse av atommassen til klor.

Grunnet juleferie og at vi starter med lab like etter skolestart over nyttår, kommer denne labintro i form av podcast/flash-film. I utgangspunktet skal dette være unødvendig da de fleste problemstilllinger er tatt opp tidligere. Dette er da mere enn repetisjon enn introduksjon.

Se link i Fronter

Labintro for bioingeniører nr06

Thursday, November 27th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til acidoseøvelse for bioingeiørutdanningen i Tromsø. Presentør, i tillegg til Homayoun Amirnejad, er førstelektor Ellen Strøm.

Tilgang til laboratorieheftet er nødvendig for å få utbytte av dette opptaket

Labintro for bioingeniører nr05

Tuesday, November 25th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til laboratorieøvelse i pHmetri, dag 1, for bioingeniører ved avd for helsefag ved Høgskolen i Tromsø.

Opptaket forutsetter tilgang til Fronter og laboratoriehefte.

 

Labintro for bioingeniører nr04

Wednesday, October 22nd, 2008

Dette er et opptak av labintroduksjon i oppgaven “likevekter” for bioingenørutdanningen. I forbindelse med gjennomgangen brukes Internett, tavle og laboratorieheftet. De to siste er nødvendige å ha for å ha utbytte av dette opptaket.

Presentasjonen utføres av 1. lektor Ellen Strøm

 

Labintro for bioingeniører nr03

Tuesday, October 7th, 2008

Dette er et lydopptak av gjennomgangen av introduksjon til labøvelsen “blandbarhet” for bioingeniører ved utdanningen i Tromsø.

Det henvises til labheftet og HMS-side som er nødvendig å ha ved siden av, dersom du skal kunne ha utbytte av dette opptaket.

 

Labintro for bioingeniører nr02

Thursday, October 2nd, 2008

Dette er en gjennomgang av labintro i oppgaven: Bestemmesle av C vitamin i drikkevarer. Under gjennomgangen henvises det til skolens laboratorieheftet, der prosedyrer står oppført. Det er nødvendig med tilgang til dette heftet for å kunne ha nytte av lydopptaket.

 

Labintro for bioingeniører nr01

Tuesday, September 30th, 2008

Dette er et lydopptak av introduksjon til lab for bioingenører. Opptaket er gjort “live” med studenter til stede og det er gitt informasjon om at det gjøres opptak.

Hensikten med opptaket er å gjøre erfaringer med å tilpasse undervisningen til ulike situasjoner, deriblant når studenter er fysisk fraværende fra en undervisningstime, eller har problemer med å følge undervisningen av ulike helsemessige årsaker.

Det er ikke meningen at lydopptaket skal stå på egne ben. Men det forutsettes at den som hører  på har tilgang til de ressursene som det henvises til; laboratoriemanual, nettsider, Fronter-rom o.l.