Archive for the ‘UiT/Hitos’ Category

First Norwegian PhD in occupational therapy

Saturday, November 22nd, 2008

Cathrine Arntzen is the first Norwegian with a PhD in Occupational Therapy. These couple of pictures are from presentation of her thesis at Tromsø¸ University.

The theme of the thesis is: apraxi and the title is: ” I can’t get my hand to do what I want them to do.”

On completely another matter: her father is the famous Norwegian writer and comedian Arthur Arntzen. This has nothing to do with the subject here, but it was fun to see Mr Arntzen outside the spotlight for a change.

Breakfast at AFH

Thursday, November 6th, 2008

Denne podcast episoden er et opptak fra frokostmøte på avdeling for helsefag ved Høgskolen i Tromsø¸ 3. nov 2008. Møtet omhandlet presentasjon av hva podcast er slik at lærere og ansatte skal bli fortrolig med terminologien, bli inspirert til å abonnere på podcast privat og i jobb sammenheng og i neste omgang ønske å produsere slikt materiale. Opptaket er gjort med en enkel diktafon uten ekstern mikrofon og de tilstedeværende er blitt gjort oppmerksomme på opptaket.

Presentasjonen ble gjentatt på avdeling for lærereutdanning, men det viste seg at opptaket hadde for dårlig lydkvalitet til distribusjon.

 

Smarte tavler? Ikke for dumme brukere

Wednesday, June 11th, 2008

Jeg har i en tid hatt noen såkalte mini smarttavler til test. Her skal jeg forsøke å gi en evaluering av dem:

Produktene det er snakk om, er kjøpt fra Smartboard.no og gjelder Airliner og Sympodium.

Smarte tavler

Alle disse produktene er ment som alternativer eller supplementer til skjerm og projektorer i opplæring eller demonstrasjon. Man starter en hvilken som helst applikasjon på sin Mac/PC, deretter kan man skrive for hånd på skjermen, ta bilder/video av skjermen, overføre skjermbildene til pdf-filer o.l. Dette åpner for nye undervisningssituasjoner og opplevelser. Mens man tidligere kun delte ut utskrifter av sine powerpoint på forhånd, er det nå utskrift og video i etterkant, med utfyllende tekst som gjelder. Du kan vise en video, skrive kommentarer på video mens den går og ta bilder eller video av seansen. Se en patetisk liten demo her:

Alle enhetene kjører samme programvare. Det som skiller dem er mulighetene hver tilby. Med alle enheter følger det CD-ROM for installasjon. Denne inneholder både drivere og softwaren Notebook. Sist nevnte kan kopieres fritt så lenge institusjonen har en av enhetene i bruk.

Airliner

AirlinerDenne enheten på ca 10″ ser utrolig kjedelig ut, men er funksjonell. Med sin grå farge minner den om PC-verden før iMac ble lansert for 10 år siden. Platen har ingen synlige aktive deler enn to knapper som kan programmeres til å starte Notebook eller andre innstillinger. Bak platen ligger en bluetooth enhet som ved synkronisering kobler bevegelser på platen koblet mot pekerens bevegelser på skjermen. Der finner man også batteriet som holder minst en dags bruk. på toppen finner du plass til pennen som følger med, mens musen må du huske på selv.

+ Bluetooth teknologi gjør at man kan bære platen med seg og bevege seg fritt innenfor bluetoothrekkevidden i et klasserom eller stand.

+kommer med både mus og penn til bluetooth, begge batteriløse.

+lang batteritid for platen. Minst 8 timer.

-Siden platen ikke har noe skjermfølelse, må man se på skjermen på PC eller projektor for å se hva man tegner, tar bilde av eller skriver.

Sympodium

SympodiumI motsetning til Airliner, har Sympodium en skjerm på ca 19″. I tillegg er det flere ferdiginnstilte knapper på enheten, så det ikke blir nødvendig å programmere dem, og det er heller ikke mulig.

Funksjonsmessig er det lite som skiller Sympodium fra Airliner. Men opplevelsesmessig er de meget forskjellige. At man man skrive direkte på en skjerm man ser på, er en mye mer takknemlig oppgave enn hos Airliner. Samtidig krever det en viss trening å skrive på disse skjermene fra en uvant vinkel og med spesialpenner, mens man opprettholder øyekontakt med publikum. I utgangspunktet kan Sympodium flyttes fra rom til rom, men VGA-kabler, USB-kabler og strøm-kabler tar motet fra en, i tillegg til at skjermoppløsningen skal tilpasses den enkelte monitor. For høy oppløsning gir svart bilde og full panikk.

+lettere å skrive på

+ferdig konfigurerte knapper

+deilig som alternativ skjerm på kontoret.

-oppløsningen må justeres

-mange kabler

-ikke lett å skrive for foredragsholdere.

Whiteboard

Er selve rosinen i pølsa. 70″ skjerm inkludert projektor er en fin sak. I tillegg fungerer denne enheten også uten spesialpenn. Du kan flytte på, markere, tegne og kommandere med fingre. Perfekt for den som har penger. Denne enheten er ikke testet på, så teksten her er basert på demo under ulike seminarer. Det må også sies at når projektor er inkludert, er prisen ikke avskrekkende.

+alt

-litt stiv pris, hvor ofte enheten brukes må vurderes mot prisen.

om alle

Det var litt om hver enhet. Men jeg må skrive litt generelt igjen. Fordi:

Ingen av de to testete enhetene er i kategorien “plug and play”. Det kreves en viss kyndighet å installere og oppdatere programvaren. I perioden jeg har hatt enhetene hos meg, har programvaren blitt oppdatert. Imidlertid er dette ikke noe som skjer i bakgrunn. Ved første gangs installering ble serienumre til enhetene registrert hos Smartboard. Likevel ved oppdatering måtte ny registrering til. Deretter fikk jeg e-post med Licence-Key for å installere oppdateringen. Det er meget tungvint i disse dager.

Sympodium må kalibreres for hver skjerm/projektor. Ingen vanskelig sak, men ukurant for den uinnvidde. Feil kalibrering fører til at pekeren på skjermen og Sympodium er på ulike steder i bilde. I tillegg kan feil oppløsning føre til at deler av skjermen ikke kommer med i projektoren. Disse problemene minner om den laptop-projektor problemer og blir sikkert løst ved senere oppdateringer. Inntil da kan de skremme den vanlige brukeren.

Airliner: Denne trenger ingen kalibrering, men må synkroniseres via bluetooth. Pr idag har det ikke vært mulig å få ordnet det i Vista. Synkroniseringen i XP og Mac fungerer rimelig greit så lenge man husker på at

  1. platen husker den siste PC/Mac og leter etter den når den blir slått på. Har du byttet rom, leter den etter den forrige maksinen og må synkroniseres på nytt.
  2. ved synkronisering, må man velge mellom “mus”, “tastatur”, “mobil/pda” eller “annet”. Her er riktig svar “mus” og absolutt ikke “annet”. Feil valg betyr at synkroniseringen feiler.

Men likevel må synkroniseringen gjentaes av og til. En gang i blant får man beskjeden “finner ingen enhet”. Det vil skape panikk for den som ikke kan synktronisere og som skal ha et foredrag eller undervisning

Noe å satse på?

Jeg tipper at innen 5 år har Apple utvidet grensesnittet til iPod Touch og Macbook Air til å omfatte skjermer også. Innen 2 år etter kommer Microsoft eller noen andre til å kopiere teknologien og da er denne måten å bruke skjerm på allemannseie. Skal vi vente til da? Nei. Læringskurven til å skrive på skjerm i stedet for å snakke er bratt. Det trengs noen år til å beherske denne teknikken. Og vi trenger dermed å spandere på oss disse unødvendige godene for ikke å havne i bakleksa. Likevel, det må innrømmes at noe av brukervennligheten virker tungvint. Produktene heter Smart Board, men det hadde ikke skadet om de var litt smartere. Ukurante synkroniseringer og kalibreringer samt oppdatering av programvarer gjør at innkjøp av disse betyr en del arbeid for IT-seksjonen da det ikke er naturlig å tro at den enkelte ansatt vil bruke tid til å beherske disse punktene. i tillegg kreves det nok adminrettighet for å installere programvarene og oppdateringene.

IT-avdelinger må likevel være forberedt på en del etterarbeid da læringskurven for å bruke disse enhetene er noe bratt og ganske lang. Det kan skyldes at undertegnede er for vant med tastatur og iPod Touchs brukergrensesnitt og at det ikke er noe problem for den uerfarne brukeren. Men det er en realitet at jeg har måttet lese i manualen og kontakte support for å få enhetene til å fungere, det attpåtil flere ganger. En uvant opplevelse. Kun Vista er i samme kategori. Til tross for den siste fornærmelsen anbefales produktene, men det må stilles krav til brukeres ferdighet. I motsatt fall vil IT-avdelinger få flere henvendelser enn de kan klare.

Uit og HiTos blir funsjonert

Wednesday, April 23rd, 2008

Live fra aud.2 ved UiT.

Statssekretær Jens Revold presenterer np regjeringens vedtak om at UiT og HiTos kan fusjoneres, effektiv 1. januar 2009.

Meningene er delt, men dette er uten tvil en historisk dag.

Til og med avisen Tromsø greide å få med en liten notis på første siden. Dessverree tapt vi kampen mot katten som spiste mus.

New adress for external desktop

Thursday, March 27th, 2008

The address to external desktop at hitos has been changed. This vidoe show you how you can connect to hitos outside your office with the new procedure.

 

| Open Player in New Window

Å jobbe på hitos når du er borte

Sunday, February 24th, 2008

Det har lenge vært mulig å koble seg til det digitale skrivebordet når du er utenfor skolen og få tilgang til egne dokumenter og noen programmer (f. eks Officepakken og Acrobate Creator).

Prosedyren er litt skjult, men ikke vanskelig. Jeg håper at denne videoen viser deg en fremgangsmåte som også er lett å huske.

Har du tips eller spørsmål? Send en e-post.

HMS- kjemisk avfall

Monday, February 4th, 2008

Hvordan få fornuftige data ut av HMS-sidene til bio? Her er en liten praktisk introduksjon. Videoen forutsetter kjennskap til HMS-sidene.

Database for kjemikalier

Wednesday, November 21st, 2007

I tillegg til generell informasjon om kjemisk avfall, er det utarbeidet en base for oversikt over kjemikalier, deres R-setniger og graden av brannfarlig.

[flash http://bioingenior.org/media/hmsdata/hmsdata.swf]

Klikk her for fullskjermversjon i flash format.

Hva skal vi gjøre med restkjemikalier

Wednesday, November 21st, 2007

Her er en introduksjon til hvordan kjemisk avfall skal behandles på bio. Dette er en del av HMS-arbeidet på bio.

[flash http://bioingenior.org/media/intro/intro.swf]

klikk her for fullskjemversjon i flash format.