Archive for the ‘UiT/Hitos’ Category

Fronter Y11, første inntrykk

Sunday, January 1st, 2012

For noen dager siden oppgraderte UiT sin Fronter installasjon til det såkalt nye Fronter Y11. Nå har Fronter Y11 riktignok vært ute en stund, og man har kanskje ventet for å se etter barnesykdommer først. Men nå er ventetiden over og Y11 er her.

Det er mye design og ikke så mye innhold som er endret, slik jeg kan se. Så denne videoen er ikke en anmeldelse, men heller et førsteinntrykk av Y11.

 

| Open Player in New Window

Remote desktop for Win XP at UiT

Monday, June 14th, 2010

Every so often the IT dept. at UIT changes the procedure for remote desktop. This time, they even have made a mess by mixing Norwegian manuals with English commands. Wait a minute, that’s what I’m doing here.

Anyway, here I will show you how to connect to UIT from a remote XP-PC.

Hope you like it better than reading manuals.

 

| Open Player in New Window

Health and Security for Biomedical Laboratory Scientists

Tuesday, April 6th, 2010

For the past couple of years, a colleague of mine and I have been working on development of Health and Security at biomedical laboratory education, University of Tromso. The objective has been to gather routines at various fields and implement it in everyday education in order to make it as a habit for students. This is version 4 of our work, which is now written in wiki. This video is a presentation of the site. The site is still on “beta” and will be publicly available from June 2010 at http://bioingenior.net. Until June the older version still applies as it will be best during terms. Until June our new version will be reached at http://bioingenior.net/beta.

 

| Open Player in New Window

It’s Next

Friday, February 5th, 2010

The Seminar: What’s Next.

Exporting to UiT

Monday, May 11th, 2009

Employees of  Tromso University College must soon start thinking about migrating their data in Fronter from hitos to University of Tromso; uit-site.

As it turns out Fronter does not provide an automated process. This may come as a surprise to some, but it shouldn’t. Those of us working with various softwares are used to problems regarding moving data, new links, new embed objects etc.

All is not rotten in the State of Denmark, just something. You can export many of your documents as is, or as html using Fronter-export function. This, however, does not include Hand outs, or matrix-tests, but for a regular, yet advanced user, it will cover most cases. In the video here I will demonstrate one export option.

Of course those who only upload word-documents and powerpoint, can still upload as usuall. Ignorence is a bliss.

 

| Open Player in New Window

Remote desktop at UiT for Mac

Saturday, March 21st, 2009

If you are a former employee at Tromso University College which is now merged with Tromso University, you have noticed that the procedure of remote desktop has changed. In this video I will show one set up for Mac computers using remote desktop solution of UiT. This is a combination of VPN and third party software for remote access. All required information is to be found at http://tinyurl.com/orakel-ans-skrivebord.

 

| Open Player in New Window

Tar du min powerpoint fra meg, tar du mitt liv.

Wednesday, February 18th, 2009

Våre røtter

Tradisjonell undervisning har et viktig kjennetegn. Den er tradisjonell. Man tager en lærer, en tavle og en gruppe studenter. Så plasserer man læreren mellom tavlen og studentene og vips, så har man en undervisningssituasjonen.
Dette bildet er i svart/hvitt. OK. Men også i farger, er beskrivelsen ikke gal, bare overdrevet.

 

Er dette det beste man kan oppnå i undervisningssammenheng?

 

Er det slik at alle studenter har samme læringskurve og at denne kurven er sammenfallende med undervisningskurven til lærer? Finnes det studenter som ikke greier å notere like fort som det snakkes? Finnes det noen som ikke har samme morsmål som lærere? Finnes det noen som vil gå tilbake og repetere? Og hvem er lærer? Kan elever og studenter undervise? Eller uten Master duger ingen?

I et forsøk på å brøyte nye stier i lysløypa, har det nå fusjonerte høgskolen i Tromsø jobbet med alternatvie presentasjonsformer. Skjebnen ville at dette skulle starte med det obligatoriske laboratorieintroduksjonen ved bioingeniørutdanningen i Tromsø i fagemnet kjemi som et prøveprosjekt. I dette arbeidet har man tatt opp lyden fra undervisningen og gjort det tilgjengelig som podcast i iTunes samt som enkeltstående linker til studenter. De som har vært borte fra undervinsingen eller ville gå tilbake til noe som er blittt sagt, kunne dermed laste ned lyden som mp3 og høre på dertil egnet spiller.
Hvorfor velge obligatorisk undervsining? Fordi det mÃ¥ gjøres en del erfaringer før dette kan evt erstatte eller være et fullverdig supplement til “live” undervsining. Tavleundervisning har hatt flere Ã¥rhundre pÃ¥ Ã¥ utvikle seg. Podcasting er ikke mer enn 7 Ã¥r gammelt, men teknikken (audiobok) er nærmere 50.

 

Hvilke erfaringer har vi gjort


Det mÃ¥ jobbes med taleformen nÃ¥r lyd skal være eneste kilde etterpÃ¥. Mens en lærer kan peke pÃ¥ tavla og si “og dette mÃ¥ dere se etter”, er det en formulering som ikke har faglig innhold alene. Det trengs en trening Ã¥ bli bevisst pÃ¥ det. Dette gejlder spesielt i visuelle fag som skulptur, men ogsÃ¥ i visuelle realfag som kjemi der molekylstruktur er sentralt.

Det var overraskende å se hvor egnet enkel diktafoner er til slikt formål. Små diskrete dingser med god kvalitet på lyden,uten å virke for forstyrrende på omgivelsen, noe headset og mikrofonanlegg gjør.

I fremtiden må man dog tenke mer å bilder: Etter hvert som programvarer blir enklere å lære seg og cloudcomputing blir mer vanlig, er det klart at videoopptak må bli neste steg. Flere av manglene podcast i lydformat elimineres ved videoopptak. På den andre siden, et søk etter fotografi gir oss mange treff i iTunes. Hvorfor kan fotografer og film-anmeldere forholde seg til kun lydformat, men en lærere ikke kan ha et virtuelt liv uten sin powerpoint.

Fusjonen er her, ektepakten er inngått

Sunday, February 8th, 2009

I dag 6.febr 2008 er fødselsdagen til det nye Universitetet i Tromsø. Det til tross for at fusjonen mellom gamle høgskolen og Universitetet startet 1. januar. Mens den første perioden er å ansee som samboerskap, er forholdet nå over i sin andre fase. Nemlig ekteskap. Og i den forbindelse er det holdt flere markeringer. Den første markeringen var en felles fagdag, fagseminar, om det nye universitetet med flere interessant innlegg fra 3 personligheter: I regi av prorektor Curt Rice og under ledelse av Aslak Bonde fra Morgenbladet holdt Hilde Anita Nyvoll fra Sametinget, Rune Slagstad fra Høgskolen i Oslo og Ine Marie Eriksen Søreide atre interessante innlegg om utfordringer for det nye UiT, akademias historie og dannels (For nærmere beskrivelse av innleggene, henvises til UiT). Deretter bar det til Árdna for markering av Samfeolkets dag, før det klassiske gruppearbeid.

Gruppene var forskjellige. Undertegnede var i gruppen for Fleksible og desentralliserte Sudier. Deltagere besto av AFH-ansatte, juristen fra hitos, to fra Uvett, en fra Norges Universitet og ingen faglig fra gamle UiT. Det var som å være på Fronterkonferanse. Og mer skal det ikke sies om den saken.

http://uitbirth.bioingenior.org/#0

Labintro for bioingeniører nr06

Thursday, November 27th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til acidoseøvelse for bioingeiørutdanningen i Tromsø. Presentør, i tillegg til Homayoun Amirnejad, er førstelektor Ellen Strøm.

Tilgang til laboratorieheftet er nødvendig for å få utbytte av dette opptaket

Labintro for bioingeniører nr05

Tuesday, November 25th, 2008

Dette er et opptak av introduksjon til laboratorieøvelse i pHmetri, dag 1, for bioingeniører ved avd for helsefag ved Høgskolen i Tromsø.

Opptaket forutsetter tilgang til Fronter og laboratoriehefte.